Hore ↑

12.12.2020

V tomto roku ukončilo mesto Senica rekonštrukciu bývalého Letohrádku, ktorý väčšina Seničanov pozná pod názvom Sokolovňa, aby s novým šatom dostal nový názov Múzeum Senica.

Aj keď mnohí cezpoľní tvrdia, že Senica nemá históriu, múzeum tieto reči vyvracia. Múzeum je rozdelené na niekoľko tematických častí. Na svoje si prídu obdivovatelia najstaršej histórie až po tých, ktorých zaujíma čo zažívalo mesto len v nedávno skončených časoch.

Senica leží už od praveku na križovatke obchodných ciest. „Zo severu na juh viedla popri rieke Morava „Jantárová cesta“ a zo západu na východ to bola obchodná trasa známa ako „Česká cesta“. Vďaka významnej polohe na križovatke obchodných ciest môžeme archeologicky doložiť osídlenie počas všetkých období ľudskej histórie,“ uviedol kurátor múzea Tomáš Motus.

Atraktívnou časťou múzea sú nepochybne nálezy z archeologického výskumu. Predovšetkým z toho v časti Párovce, ktorý odkryl rozsiahle polykultúrne stredisko, ktorého súčasťou bolo veľké pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Archeologický výskum bol ukončený v roku 2019, pričom archeológovia odkryli 48 hrobov pripisovaných únětickej kultúre.

Únětická kultúra je pomenovaná podľa lokality Únětice. Vznikla po roku 2300 p.n.l. z pôvodných eneolitických kultúr. Okolo roku 1850 p.n.l. prenikol ľud tejto kultúry na územie juhozápadného Slovenska, kde splynul s nitrianskou kultúrou. Obe kultúry sa navzájom ovplyvňovali. Ľudia únětickej kultúry prevzali od nitrianskej uloženie mŕtvych do hrobu podľa pohlavia. V skrčenej polohe pochovávali mužov na pravý bok a ženy na ľavý bok,“ vysvetlil kurátor.

V múzeu si návštevníci môžu prezrieť tri takéto hroby. Jedným je hrob „Rodina“, ktorý je hromadným hrobom piatich kostier. Jednalo sa o ženu, ktorá svojou rukou objíma batoľa. Zároveň s ňou boli pochované ďalšie staršie deti. Druhým je hrob „Milenci“, v ktorom bol pochovaný objímajúci sa pár muža a ženy.

Tretím je hrob bojovníka, ktorý archeológovia nazvali „Conan“. „Podľa stavu kostry išlo o muža vo veku okolo 30 rokov. Dôkazom významného postavenia tohto muža je výbava, ktorá bola súčasťou jeho kroja. Muž bol pochovaný s bronzovou sekerkou, dýkou, zdobili ho náušnice z bronzového drôtu a šperky z ulít. Hrob obsahoval aj štyri kusy hrotov kamenných šípov a dve keramické nádoby,“ prezradil Motus.

Jednou z dominánt múzea je maketa centra mesta z prelomu 19. a 20. storočia, ktorú odborníci pripravovali päť rokov. S myšlienkou vytvoriť 3D maketu historického centra prišli historici Ján Peter a Vladimír Petrovič. Aby bola maketa čo najvernejšia, museli vyhľadať a preskúmať historické mapy, plány a fotodokumentáciu. Následne oslovili amatérskeho modelára Jozefa Kuruca.

"Žiadnu z budov, ktoré sú na makete zobrazené, sme nerobili podľa projektov, keďže tie neexistujú. Prácne sme zdokumentovali z fotografií a pohľadníc ich rozmery. Prepočítavali sme ich a maketa je v mierke 1:100. Je zaujímavá aj z toho hľadiska, že z budov, ktoré sú na makete, ich už v súčasnosti stojí minimum," informoval o makete ešte pred inštalovaním v múzeu Petrovič.

V múzeu sa dozviete aj o histórii samotnej budovy, ktorá zažila svetlé aj temné stránky. Mnohé o Senici napovedia aj krátke heslovité nápisy po stenách múzea. Niektoré majú humorný podtón a naopak, z niektorých až zamrazí.

Snahou mesta bolo vytvoriť modernú expozíciu so všetkými technologickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie, no najmä mladých ľudí. "Ide o kontaktné múzeum, kde návštevník nie je len pasívnym poslucháčom, ale do získavania informácií je priamo vtiahnutý. Informácie o expozíciách získava aj dotykom, niektoré z exponátov si pomocou pohybu svojich rúk prezerá zväčšené vo virtuálnom priestore, volí si typ informácií, ktoré chce získať," prezradila ďalšiu z „vychytávok“ hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Môžeme potvrdiť, že tento krok vyšiel.

Keďže múzeum je v podstate v zábehu a aj epidemiologická situácia je taká aká je, záujemci o návštevu múzea sa môžu obrátiť na kurátora a dohodnúť si prehliadku. Predbežne sa môžete objednávať prostredníctvom e-mailu muzeum@senica.sk. V súčasnosti platia obmedzenia, že jedna skupina vrátane kurátora nemôže mať viac ako šesť ľudí.

logo_itre.svg logo_unia.svg