Hore ↑

OTVÁRACIE HODINY PARKU

letný čas: 08.00 - 20.00 h

zimný čas: 08.00 - 17.00 h

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PARKU

Návštevník je povinný dodržiavať tento návštevný poriadok a počínať si tak,

aby nedošlo k ohrozeniu, či poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia.

Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v parku ani v jeho okolí.

Park je monitorovaný kamerovým systémom.

Návštevníkom nie je povolené:

 • Vstupovať do parku mimo určených vstupných miest a mimo prevádzkového času.
 • Poškodzovať akékoľvek časti parku a verejnú zeleň.
 • Vstupovať do krovinatých a kvetinových záhonov.
 • Vstupovať do parku so psami a inými zvieratami.
 • Vstupovať do parku s motocyklom, skútrom alebo na kolieskových korčuliach.
 • Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skútri, kolobežke alebo skateboarde.
 • Zakladať oheň, manipulovať s otvoreným ohňom, či používať pyrotechnické výrobky.
 • Znečisťovať park odpadkami.
 • Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky, či prechovávať zbrane.
 • Používať prvky a mobiliár k iným účelom a iným spôsobom, než na aký sú určené.
 • Používať akékoľvek časti a zariadenia parku v prípade, ak je poškodené, alebo je na zariadení viditeľne označená závada.
 • Manipulovať s chemikáliami, používať chemické prostriedky, oleje, palivá a rozpúšťadlá.
 • Sprejovať, kresliť, alebo inak znečisťovať akékoľvek časti areálu.
 • Vstup do parku za nepriaznivého počasia (víchrica, poľadovica a pod.) je len na vlastnú́ zodpovednosť. Tieto nepriaznivé vplyvy počasia môžu byť dôvodom okamžitého uzatvorenia areálu.
logo_itre.svg logo_unia.svg