Hore ↑

Muzeálna rada

Muzeálna rada vznikla v roku 2015 na podporu poslania a činnosti múzea. Muzeálna rada pracuje ako poradný orgán. Členmi muzeálnej rady môžu byť odborní zamestnanci múzea, mestského úradu, kultúrneho strediska a odborníci z vedných disciplín a odborov, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea. Takisto môžu byť členmi obyvatelia mesta Senica a priľahlého regiónu, ktorí svojimi odbornými vedomosťami a skúsenosťami môžu kvalifikovane prispieť k rozvoju činnosti múzea.

Muzeálna rada mala pôvodne sedem členov. Po úmrtí jej člena, pána PhDr. Štefana Mocka, pribudli do jej radov noví členovia. V súčasnosti má muzeálna rada deväť členov.

 

Členovia muzeálnej rady:

Ján Hromek

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

RNDr. Ľubica Krištofová

Mgr. Tomáš Motus

Ján Peter

Mgr. Vladimír Petrovič

Stanislav Prokeš

RSDr. Ján Pukančík

Mgr. Martin Rosa

členovia muzelnej rady sedia pri stole

zdroj mesto Senica: https://senica.sk/clanok/muzejna-rada-s-novymi-clenmi

logo_itre.svg logo_unia.svg