Hore ↑

12.04.2022

MUZEÁLNA RADAMUZEÁLNA RADA

Po dlhšej prestávke sa včera 12. apríla stretla múzejná rada. Jej členovia spolu s primátorom mesta Martinom Džačovským, projektovými manažérmi a zástupcami komisií pri MsZ (konkrétne komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti a komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu) diskutovali na tému obnovy verejného priestoru pred budovou DAV-u v nadväznosti na jeho rekonštrukciu. Témou stretnutia bola obnova predpolia budovy. Na stretnutí bol odprezentovaný zámer obnovy dotknutého priestoru, postoj mesta a filozofia nového konceptu využívania priestoru v budúcnosti, keďže ide o centrálny priestor mestského parku.

Zámer obnovy predpolia DAVu je súčasťou diskusií jednak s dedičmi autorských práv na sochu Ladislava Novomeského a chodníka s mozaikami, tak aj architektmi, ktorí pracujú na projekte obnovy mestského parku.

logo_itre.svg logo_unia.svg