Hore ↑

09.09.2021

9. SEPTEMBER - DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

Nezabudnutí susedia, tak znel názov dnešnej celoslovenskej spomienkovej tryzny, ktorá sa súbežne konala v niekoľkých desiatkach obcí a miest po celom Slovensku pri príležitosti dnešného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Pietny akt, ktorý sa konal v priestoroch mestského múzea, bol spojený s minútou ticha, čítaním mien odvlečených a zavraždených slovenských Židov, zapálením sviečok, ale aj prednáškou Seničanky študujúcej judaistiku Jany Turanskej o senickom židovskom obyvateľstve.

Prítomným sa prostredníctvom videa prihovorili prof. MUDr. Pavel Traubner, slová generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka pretlmočil evanjelický farár Juraj Šefčík, primátor Senice Martin Džačovský, ale aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. Nechýbala motlitba za zomretých - kadiš, ktorú prostredníctvom videa odprednášal hlavný rabín Slovenska Michal Borisovič Kapustin.

Senica mala do obdobia Slovenského štátu jednu z najpočetnejších židovských komunít na Zahorí, ktorá tvorila až jednu tretinu všetkého obyvateľstva. Dokladajú to záznamy napríklad z roku 1836, kedy z 2709 obyvateľov bolo 950 Židov.

„I samotné miesto pre túto pietnu spomienku, ktorým sa stala táto budova mestského múzea, je veľmi úzko spätá s dnešným pamätným dňom. Po vzniku Slovenského štátu sa stala bývalá Sokolovňa (vtedy už Hlinkov dom) sídlom fašistickej polovojenskej Hlinkovej gardy, ktorá vznikla v Senici 13. októbra 1938. Dva mesiace nato, 8. decembra 1938, za prítomnosti ministra autonómnej vlády, tu skladalo sľub 1150 gardistov z celého okresu. Bolo to tiež miesto, kde boli v roku 1942 senickí Židia zhromažďovaní pred transportmi do koncentračných táborov. Po vojne sa navrátilo späť len asi 50 obyvateľov z takmer 400 deportovaných,“ zaznelo v príhovore primátora Senice.

„Vcíťme sa do tragiky toho, ako nemilosrdne a brutálne dokázali ľudia naložiť s ľuďmi. Zhrozme sa toho, ako tie najhoršie ľudské vlastnosti kedysi dostávali voľný priechod. Akým neľudským ponížením prešli odvlečení. Ako trpeli. Ako zomierali – ako stádo vedené na porážku. Smúťme nad tým, aké nezvratné škody boli napáchané. Stojme v úprimnom pokání zoči – voči tomu zlému, čo sa medzi nami odohralo,“ apeloval generálny biskup ECAV na Slovensku I. Eľko.

logo_itre.svg logo_unia.svg