Hore ↑

14.05.2021

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021

plagát noc múzeí a galérií 2021

V rámci celoeurópskej akcie noc múzeí a galérií 2021 sme v Múzeu Senica vypísali špeciálne individuálne termíny prehliadok. Návštevníci si prešli budovu letohrádku a navštívili tri stále expozície venované histórii budovy, archeológii a stredovekej Českej ceste.

Veľký záujem vzbudila u návštevníkov komentovaná prehliadka pri makete mesta z prelomu 19. a 20.storočia.

Starší návštevníci si pospomínali na mesto z doby ich detstva.

Mladších návštevníkov zaujala archeologická expozícia, najmä časť venovaná pohrebisku zo staršej doby bronzovej.

 

Dúfame, že budúce ročníky tejto zaujímavej udalosti budú v priaznivej situácii bez obmedzení.

logo_itre.svg logo_unia.svg