Hore ↑

01.06.2023

PRÁCE NA PARKU PRI SOKOLOVNI SA OPÄŤ ROZBIEHAJÚ

V najbližších dňoch sa opäť rozbehne pracovný ruch v areáli Múzea Senica, kde má byť obnovený pôvodný park, doplnený parkový mobiliár a zrealizované viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Dnes sa uskutočnilo odovzdanie stavby projektu „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“ novej realizátorskej firme HÍLEK a spol., a. s.

S pôvodným realizátorom (spoločnosťou EUROFRAME) mesto Senica ukončilo zmluvu o dielo jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany mesta Senica. Senická radnica následne požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov a predĺženie realizácie projektu do 30. novembra 2023, v čom ministerstvo mestu vyhovelo. Firma Hílek sa zaviazala projekt zrealizovať do

mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Práce začnú búraním oplotenia okolo múzea, čo prinesie čiastočné obmedzenia parkovania v jeho okolí. Od pondelka 5. júna do piatku 9. júna 2023 bude obmedzené parkovanie pozdĺž plota na Hollého ulici. O následných etapách a obmedzeniach budeme priebežne informovať a zároveň o zákaze státia budú vodiči informovaní dočasným dopravným značením.

Tento projekt sa realizuje vďaka nenávratným finančným prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Vzhľadom na rozsah prác v okolí celej budovy bude od 12. júna Múzeum Senica do odvolania zatvorené.

logo_itre.svg logo_unia.svg