Hore ↑

21.09.2021

STÉ VÝROČIE NARODENIA VLADIMÍRA JAMÁRIKA Z KUNOVA

DESIATE KOLIESKO NA ZÁHORÁCKEJ STENE SLÁVY PATRÍ VLADIMÍROVI JAMÁRIKOVI (* 21. 9. 1921 – 5. 9. 2011)

Záhorácka stena slávy, ktorá je inštalovaná na Námestí oslobodenia v Senici pred mestským kultúrnym strediskom, je oddnes bohatšia o ďalšie ozubené koliesko, ktoré nesie meno kunovského rodáka Vladimíra Jamárika. Stalo sa tak pri príležitosti stého výročia jeho narodenia, ktoré si pripomíname práve dnes. Do kovového ozubeného kolieska sú okrem krstného mena a priezviska vyryté aj slová: učiteľ a archeológ. Koliesko spoločne odhalil primátor Senice spolu so synovcom a prasynovcom Vladimíra Jamárika - Pavlami Jamárikovcami.


Slávnostnému odhaleniu kolieska predchádzalo dopoludňajšie odborné i spomienkové podujatie, prostredníctvom ktorého si kunovskí rodáci Vladimíra Jamárika, ako aj jeho súputnici, ale aj spolupracovníci a ďalší prítomní pripomenuli jeho nevšedný a naplnený život. Povolaním učiteľ Vladimír Jamárik sa veľmi vášnivo a systematicky počas celého života venoval skúmaniu regionálnej histórie, poznatky si systematicky zapisoval a neskôr zúročil pri publikovaní. Ako neprofesionálny archeológ nadobudol veľké množstvo archeologických nálezov a artefaktov z katastra Kunova i širšieho okolia, ktoré zhromažďoval pre vznik plánovaného múzea v Senici. Je preto veľmi symbolické, že sté výročie tejto významnej osobnosti mesta Senica, sme si pripomenuli práve v mestskom Múzeu Senica, o ktoré Vladimír Jamárik tak usiloval. Česť jeho pamiatke.


Odborné podujatie pripravil Klub priateľov histórie Senica, ktorého projekt venovaný storočnici V. Jamárika bol podporený z Fondu PRO Senica.

logo_itre.svg logo_unia.svg