Hore ↑

16.03.2022

SÚŤAŽ KULTÚRNA PAMIATKA ROKA

ODBORNÁ POROTA SÚŤAŽE KULTÚRNA PAMIATKA ROKA NAVŠTÍVILA MÚZEUM SENICA

Múzeum Senica včera popoludní navštívilo deväť odborníkov z radov architektov, pamiatkárov, reštaurátorov z celého Slovenska, ktorí sú členmi poroty v súťaži o Kultúrnu pamiatku roka – Fénix. Naša senická pýcha v podobe zrekonštruovaného letohrádku veľkostatkára Vagyóna súperí o tento titul s velikánmi ako Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Kaštieľ v Humennom či Trenčianskym hradom. O titul Kultúrna pamiatka roka sa uchádza celkovo 31 zrekonštruovaných historických stavieb, z ktorých do užšieho výberu poroty postúpilo 12 pamiatok. Už teraz je veľký úspech, že sa budova letohrádku dostala medzi 12 najlepších.

Či náš letohrádok, Sokolovňa, Múzeum Senica získa tento titul, to sa dozvieme v máji počas slávnostného vyhodnotenia.

Organizátormi súťaže sú Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP a jej cieľom je inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Počas 15. ročníka súťaže budú ministerkou kultúry, na návrh odbornej poroty, udelené maximálne tri ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Okrem toho udelí odborná porota čestné uznanie.

logo_itre.svg logo_unia.svg